Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Färden mot jul

Helena Lindh - Emma Graves
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
10,70
11,17
-4 %
11,17

När Beata Åman tänker sig julen ser hon sitt faluröda hus pa stans minsta gata. Elden sprakar i vedspisen och hennes lilla familj samlas för en dag i gemytlig samvaro. I ar blir vägen dit bade lang och krokig. Beata kämpar med ett äktenskap som gatt i sta och förlusten av ett jobb som landstingsrevisor. Helt oväntat börjar hon arbeta som tagvärd pa Snötaget mellan Östersund och Mora. Denna decembermanad kommer att förändra allt för bade Beata och människorna omkring henne: den erfarne lokföraren Uno, framgangsrika systern Bitti som brottas med tomheten i sitt liv, epa-körande tonarsdottern Julia och maken Pär som dragits med i radikala miljöaktioner. När julen nalkas ställs allt pa sin spets kan äktenskap och relationer räddas, trots att allt tycks dömt att falla samman?
"Färden mot jul" är en varm och gripande berättelse om kärlek, vänskap och modet att förändras.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/12/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9789180524209

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Färden mot jul"

Färden mot jul
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima