Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Frederik VIII's palæ på Amalienborg

Christian Elling
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
6,59

Arkitekturforsker og professor i kunsthistorie Christian Elling fortæller om Frederik VIII's palæ på Amalienborg. Han beskriver interiøret og de prægtige kunstværker samt arkitekturen og den tradition, den indskriver sig i. Samtidig fortæller han bygningens historie fra idéen først blev undfanget, til arkitekten blev fundet og gik i gang med det mægtige projekt, og til det endelig stod færdigt. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Edifici pubblici » Arredamento » Architettura d'interni e mobili

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/04/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788726003390

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Frederik VIII's palæ på Amalienborg"

Frederik VIII
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima