Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Frivillig i Auschwitz : en sann historia

Jack Fairweather - Miroslav Sokcic
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
14,65

Den polske motståndsmannen Witold Pilecki infiltrerade Auschwitz för att berätta för världen om vad som skedde innanför lägrets murar. Men han kunde inte ana de fasor som mötte honom.

Vad får en man att frivilligt låta sig deporteras till nazisternas mest ökända förintelseläger? Frivillig i Auschwitz är den osannolika berättelsen om en av andra världskrigets okända hjältar. En man som mot alla odds lyckades skapa en underjordisk armé inne i lägret, och smuggla ut information om nazisternas illgärningar till de allierade. Tyvärr lyssnade inte omvärlden förrän det var försent.

Journalisten och krigskorrespondenten Jack Fairweather har skrivit en grundlig, skakande och ohyggligt spännande berättelse om mänskligt mod som går utöver det vanliga.

Vinnare av Costa Book of the Year 2019.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/11/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789113109480

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Frivillig i Auschwitz : en sann historia"

Frivillig i Auschwitz : en sann historia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima