Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Från Aeneas till Ahlin : Kritik 1951-1975

Olof Lagercrantz
pubblicato da Wahlström & Widstrand

Prezzo online:
6,66

Från Aeneas till Ahlin bjuder på mer än tjugo år av Olof Lagercrantz' skrivarverksamhet i Dagens Nyheter i urval av Bengt Hallgren. En spegling i kritikens form av en litterärt och kulturhistoriskt händelsemättad och intressant period.

"När jag givit efter för frestelsen att låta lyfta fram ett antal av mina artiklar är det förstås för att jag hoppas att det finns läsare som vill återvända till vad de läst en gång eller/och människor som vill stifta bekantskap med en före detta kritiker."

Det är en storartad upplevelse att åter få ta del av Olof Lagercrantz' klara syn på betydande svenska och utländska författare, hans personliga och engagerade ställningstagande och att få njuta av hans utsökta prosa.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789146233343

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Från Aeneas till Ahlin : Kritik 1951-1975"

Från Aeneas till Ahlin : Kritik 1951-1975
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima