Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Alla känner till Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle skapade en litterär gestalt som under 130 års tid behållit sin popularitet och som idag är mer älskad än någonsin. Från Holmes till Sherlock är berättelsen om de män och kvinnor som låg bakom succén - från 1890-talets gentlemannadetektiv Holmes till vår tids udda geni Sherlock.

Det är en historia om framgång, tragedi och familjehemligheter som tidigare aldrig berättats i sin helhet. Om författare, förläggare, skådespelare, regissörer, fans och inte minst Conan Doyles giriga söner, som alla har bidragit till att göra Sherlock Holmes till en av världens mest kända fiktiva gestalter.

Från Holmes till Sherlock utkom första gången 2013. Boken utsågs av Svenska Deckarakademin till årets bästa fackbok och har sedan dess utkommit i en rad andra länder. Denna nyutgåva är omarbetad och förlängd med mer än tjugo kapitel. Den har nominerats till flera av USA:s främsta kriminallitterära pris, bland annat det prestigefulla Edgar Award, samt vunnit Agatha Award och förärats med litterära priser i Storbritannien och Tyskland.

"En fängslande berättelse om mästerliga kulturpersoner, slipade förbrytare, excentriska personligheter och de tragedier och triumfer som skänker ljus åt historien Underbart underhållande." Wall Street Journal

"Om du älskar Sherlock Holmes så kommer du älska den här boken Den bästa bok som någonsin skrivits om fascinationen för Sherlock Holmes." Washington Post

"En alldeles utmärkt bok om Sherlock Holmes Läs den!" Leif GW Persson

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Piratförlaget

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/09/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789164243355

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Från Holmes till Sherlock (utökad nyutgåva)"

Från Holmes till Sherlock (utökad nyutgåva)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima