Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Från en natt till för evigt / Lekar för två

Janice Lynn - Robin Gianna
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
7,52

Från en natt till för evigt

Efter att ha blivit lämnad vid altaret har operationssjuksköterskan Riley King lovat sig själv att aldrig hamna i en så utsatt situation igen. Så när den snygga och skickliga kirurgen Justin Brothers flirtar med henne skämtar hon bort det. Men det bli allt svårare att stå emot, och en kväll väljer hon att ta honom på allvar. En het kyss leder till många fler och Riley befinner sig snart i det läge hon inte skulle hamna i. Hur ska Justin göra för att vinna hennes förtroende?

Lekar för två

Att hamna i säng med en vilt främmande karl - det är verkligen inte likt Avery! Det som började som en oskyldig sightseeingtur på Paris gator slutar med en het natt på hotellrummet. Underbart, javisst, men varningsklockorna ringer när det visar sig att den sexige mannen driver det forskningsprojekt som hon ska övervaka. Och Avery har vissa tvivel när det gäller patientsäkerheten. Risken finns att hennes passionerade älskare snart är hennes bittraste fiende

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789150767292

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Från en natt till för evigt / Lekar för två"

Från en natt till för evigt / Lekar för två
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima