Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Från helvetet till paradiset

Olof Lagercrantz
pubblicato da Wahlström & Widstrand

Prezzo online:
6,61

Undertitel: En bok o m dante och hans komedi. Olof Lagercrantz bok om Dantes Den gudomliga komedin är numera en klassiker. Här presenteras det stora diktverket, inte som en historisk relikt utan som ett stycke levande litteratur. I sin tolkning av komedin har Olof Lagercrantz lagt ned hela sin livserfarenhet och ett djupt personligt engagemang. Så är också denna bok om ett litterärt mästerverk en stor litterär upplevelse. När den först utkom 1964 belönades den med Nordiska rådets litteraturpris. Därefter har den kommit i åtskilliga svenska utgåvor, och sålts till ett flertal länder, bl. a. USA, Tyskland, Polen, Norge Danmarl. Finland och Italien.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/11/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789143501889

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Från helvetet till paradiset"

Från helvetet till paradiset
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima