Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Olyasféle ez a könyv, mint a régi füves könyvek, amelyek egyszer példákkal akartak felelni a kérdésekre, mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta Isten. Nem eszmékrl és hsökrl beszél, hanem arról, aminek köze van az emberhez. Írója tanulva akarja tanítani embertársait, tanulva a régiektl, a könyvekbl, azokon keresztül az emberi szívbl, az égi jelekbl. Elemi ismereteket kíván közvetíteni ez emberi élet alapigazságait illeten. Márai Sándor 1943-ban írott mvét Epiktétosznak, kedves Marcus Aureliusának, Montaigne-nak és valamennyi sztoikusnak ajánlja, akiktl a hatalomról, a jókedvrl, a félelemmentes életrl tanult.

A Füves könyv a Helikon Kiadó gondozásában egy új sorozat részeként jelenik meg, melyben Márai életbölcsességeit olvashatjuk. A sorozat köteteit K Boldizsár csodálatos illusztrációi díszítik.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/10/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632277134

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Füves könyv"

Füves könyv
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima