Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fyrets hemmelighed

ULF NILSSON
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

Klipperne er glatte, og vi klatrer nedad på stive ben for ikke at falde. Nu nærmer vi os bifyret. Det ligger i fuldstændig mørke og havet buldrer ind mod bølgebryderen i den lille havn.

Pludselig synes jeg, at jeg hører en motor starte. Jeg standser op og griber fat i Katarina.

- Hørte du det?

Men i det samme brøler tagehornet og drukner alle andre lyde.

- Hvad for noget?

- Hørte du det ikke? Det lød fuldstændig som en motor!

Fyrets hemmelighed er en selvstændig fortsættelse af Det ægyptiske mysterium".

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788702250565

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fyrets hemmelighed"

Fyrets hemmelighed
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima