Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gangsterliv 1: Brotten, gänget och livet på gatan

Anders Timrén - Jacob Harnqvist
pubblicato da Tiden förlag

Prezzo online:
5,86

Han levde i gängkriminalitet, missbruk och hemlöshet - och reste sig mot alla odds. En skoningslös, nakenochsann historia om brott och försoning.

Som barn var Sam rädd för sin pappas våld, for illa av djup fattigdom och flydde in i kriminalitet och droger.

Som vuxen är Sam vicepresident för ett av Malmös mest fruktade kriminella gäng: Original Gangsters. Längs vägen har han blivit både pappa och tung missbrukare - och fängelsekund.

I Original Gangsters bär Sam vapen och skyddsväst dygnet runt. Våldet styr och lojaliteten mot gänget är allt. När gänglivet får ett abrupt slut rasar Sams tillvaro samman och han hamnar på gatan som hemlös. För att överleva måste han stjäla mat, göra inbrott och sova i trappuppgångar. För att stå ut bedövar han sig med allt tyngre droger.

En natt i häktet inser Sam att han måste förändra sitt liv - eller gå under. Där börjar den hårda vägen mot ett helt nytt liv. Utan våld, droger och vapen. Hittills har samhället inte kunnat hjälpa honom. Ska han klara förändringen på egen hand? Kan han bryta med sin destruktiva sida? Och kan han försonas med sitt förflutna - och med alla han skadat längs vägen?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Tiden Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/10/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789151504292

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gangsterliv 1: Brotten, gänget och livet på gatan"

Gangsterliv 1: Brotten, gänget och livet på gatan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima