Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Genadeloze koning

Meghan March
pubblicato da SVM Publishing

Prezzo online:
6,99

New Orleans is van mij.

Je kent me niet bij naam, maar ik heb de touwtjes van alles wat je ziet in handen
- en ook van alles wat je niet ziet.
Mijn invloed kent geen grenzen en mijn eisen worden altijd ingewilligd.

Er was geen goede reden voor me om geld te lenen aan een distilleerderij, een bijna failliet familiebedrijf,
behalve dat het me een fijn gevoel geeft dat ze daarom bij mij in het krijt staan.
Dat zíj daarom bij mij in het krijt staat.

Ze weet niet dat ze mijn aandacht heeft getrokken.
Ze had beter op moeten passen.
Ik zorg ervoor dat ze van mij wordt.
En dan verslind ik haar met haar en huid.
Wie weet houd ik haar wel bij me.

Het is tijd voor haar om haar schuld in te lossen.
Keira Kilgore, je nieuwe eigenaar heet Lachlan Mount.

Genadeloze koning is deel 1 van de Mount-trilogie.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Svm Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/01/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789493030091

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Genadeloze koning"

Genadeloze koning
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima