Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Genbrugskirker i Rom

Maria Fabricius Hansen
pubblicato da Aarhus University Press

Prezzo online:
26,30
27,65
-5 %
27,65

Mange turister rejser til Rom for at studere de mange levn fra byens antikke storhedstid, men de fAerreste er klar over, at antikken ogsa har sat sit prAeg pa en rAekke af Roms kirker.I middelalderens kirkebyggeri brugte man antikkens arkitektur som en slags stenbrud med prAefabrikerede byggematerialer. Resultatet blev nogle meget brogede og opfindsomt sammenstykkede kirkerum.I bogen fortAelles om de romerske genbrugskirkers historie, om principperne for fordelingen af de antikke dele og om betydningerne i at nedbryde og bygge pa fortiden.Derudover prAesenteres et udvalg pa elleve sAerligt skonne og varierede genbrugskirker.Bogen er forsynet med kort og andre praktiske oplysninger, som gor den velegnet til brug ved jagten pa fortiden i nutidens Rom.

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Opere generali

Editore Aarhus University Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/03/2010

Lingua Danese

EAN-13 9788771245769

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Genbrugskirker i Rom"

Genbrugskirker i Rom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima