Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En sen augustikväll när hon precis ska stänga bensinstationen och cykla hem genom förortslandskapet kommer han tillbaka. Mannen från ön, från tidigare samma sommar. Isak.- Jag var tvungen att få träffa dig igen, säger han. Förlåt mig! Du har delat mig i två, säger han. För all framtid är jag två män i en kropp.

Denna suggestiva debutroman om kärlekens omskapande kraft tar oss sedan tillbaka till den försommarkväll då huvudpersonen själv kommer till ön för första gången för att arbeta som kyrkvaktmästare och för att söka sina rötter. Ön som ligger i utkanten och bortom allt och där tiden stått stilla. Ön som är en motsats till den värld hon kommer ifrån och en symbol för hennes längtan.På ett stramt men bildrikt språk låter författaren oss följa huvudpersonens möte med en traditionell kyrka, ett starkt landskap präglat av hav och hed, och med den allt uppslukande passionen. Tvärtemot både konventioner, vilja och avsikter väcks och blommar kärleken mellan henne och Isak ikapp med sommaren och den på grund av hennes arbete prunkande kyrkogården. Under en kort sommar lär vi närmare känna ön och de personer vars vägar möts där. Huvudpersonen själv, som genom kärleken till Isak, och genom att följa sina egna regler i männens värld, rör sig från barnatro till kvinnoblivande. Isak som under dagar och nätter bygger sitt kors. Generalen som äntligen blir gammal. Kyrkvaktmästaren som ser ett tecken, och fadern, den jordiska, får förlåtelse till sist.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/09/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789100163310

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Genom ön"

Genom ön
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima