Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Georg og hans gode veninde Beate - som alle bare kalder Gearløs, fordi hun kører på en cykel uden gear - er kommet på sporet af en svindler, som narrer ældre mennesker i spil, og render med deres sparepenge. De to venner lægger en plan, så de kan få stoppet ham!

Hans Hansen (f. 1939) er dansk forfatter og tidligere børnefilmkonsulent ved Det danske Filminstitut. Han debuterede med en novellesamling for voksne i 1965, og i 1975 udgav han sin første børnebog, krimien "Livsfarlige papirer". Siden er det blevet til over 50 børne- og ungdomsbøger, deriblandt "Vil du se min smukke navle", som blev til en meget populær ungdomsfilm.

Georg og Gearløs er uadskillelige venner, og der sker altid noget i selskab med de to!

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Avventura, giallo, thriller , Gialli Noir e Avventura » Gialli per bambini e ragazzi

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/11/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711665541

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Georg og Gearløs og Gummimanden"

Georg og Gearløs og Gummimanden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima