Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gewichtsverlies Gemakkelijk met deze Methode

Tony E. Zerauj - gustavo espinosa juarez
pubblicato da gustavo espinosa juarez

Prezzo online:
4,99

In dit boek vindt u een verbazingwekkende en gebruiksvriendelijke methode om voor eens en voor altijd af te vallen, een boek met een onderhoudende en gemakkelijk te begrijpen taal waarmee u uw doelstellingen voor gewichtsverlies kunt bereiken. U zult ontdekken hoe u van slechte eetgewoonten af kunt komen en nieuwe en gezondere gewoonten kunt aannemen om u actief en vol energie te voelen.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete » Mente, corpo, spirito

Editore Gustavo Espinosa Juarez

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9798201671655

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gewichtsverlies Gemakkelijk met deze Methode"

Gewichtsverlies Gemakkelijk met deze Methode
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima