Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gewoon doorgaan

Jasmin Hajro
pubblicato da Jasmin Hajro

Prezzo online:
0,99

Hey hallo beste lezer...

Hoe gaat het met jou ?

Het is dinsdag 24 april 2019 om 02:43 uur

Sommige programma's reageren niet op mijn laptop zoals

Openoffice waarop ik schrijf...

Vanmiddag duurde het ook 45 minuten voordat ik eindelijk normaal kon internetbankieren.

Ik was te laat op...

Ik snap er geen zak meer van ..

Ik ga vroeg naar bed om 21:00 uur word wakker na 1 of 2 uurtjes en kan niet meer slapen..

Als ik uiteindelijk toch weer in slaap val slaap ik als een beer in z'n winterslaap tot in de middag...

Voel me na 12 uur slapen niet helemaal uitegerust...

Nou zo gaat het al ongeveer 1 week of iets langer...

Ergens aan het begin van deze maand werd ik wakker en was het alsof ik alles was vergeten...

Kon nauwelijks op gang komen en daarna kon ik nauwelijks rechtop zitten...

Voelde dat ik weer geprikt werd in mijn vingers...

Ondernemen is strijden......je leest in dit boek de strijd van de ondernemer en onderneming Hajro

Wat maakt winnaars volgens Brian Tracy ?

Je vindt het antwoord in dit boek.

+ een bonus boekje

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Studi di Settore » Industria della distribuzione » Management » Studi generali , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Imprenditori e industriali

Editore Jasmin Hajro

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230003213797

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gewoon doorgaan"

Gewoon doorgaan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima