Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Giftige nåle

Alison Belsham
pubblicato da Jentas

Prezzo online:
9,99

Han efterlader sine ofre kæmpende for deres liv, men dødsmærkede. Midt under en hedebølge bliver en ung kvinde brutalt overfaldet på vej hjem fra nattelivet og må siden kæmpe for livet på en hospitalsstue. Et døgn senere afgår hun ved døden, og man finder en dødbringende tatovering på hendes krop. Da endnu en ung kvinde forsvinder, frygter efterforskningschef Francis Sullivan og hans team, at en seriemorder er løs i Brightons gader. Hans team udpeger hans tidligere elskerinde Marnis søn Alex Mullins som hovedmistænkt. Kan Francis glemme deres fælles fortid og frelse det næste offer, før det er for sent?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Jentas

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/04/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788771078039

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Giftige nåle"

Giftige nåle
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima