Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gigolo erotisk novelle

B. J. Hermansson
pubblicato da LUST

Prezzo online:
1,21

Kvinderne er fantastiske. Sexen ligesa. Han tror pa lyst, men ikke pa kærlighed. Og lykken, den har han allerede fundet. Han er en Don Juan, der møder forskellige kvinder. Smukke kvinder. Selvsikre kvinder. Mange kvinder. Og han elsker at behage dem efter deres ønsker. Men da han møder Evelyn, sker der noget. Og for første gang begynder han at sætte spørgsmalstegn ved sig selv og sit liv ...

"Gigolo" er en erotisk novelle om lidenskab og lyst. Og om at opdage en ny side af sig selv.

B.J. Hermansson er en af Sveriges mest produktive og populære forfattere indenfor erotisk litteratur og er oversat til flere sprog. Fortællingerne inspirerer ofte læseren til at sætte spørgsmalstegn ved vores etablerede forestillinger, især nar det gælder normer og seksualitet.

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Erotica » Rosa » Racconti e antologie letterarie

Editore Lust

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/12/2022

Lingua Danese

EAN-13 9788726405637

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gigolo erotisk novelle"

Gigolo  erotisk novelle
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima