Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Glória/Macskajáték

Örkény István
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
8,65

Macskajáték: évtizedek óta új s új bemutatókon szerethet színdarab. Makk Károly és Tóth János klasszikus szépség filmje. A nagyközönség kedvencei - mögöttük azonban a ritkábban emlegetett eredeti" m, a magyar próza egyik kiemelked alkotása áll. Vele párban, Örkény István életmsorozatának újabb kötetében egy másik kisregény is olvasható, a Glória.

Fhseik: egy szétfoszlott családból magára maradt özvegyasszony és egy feloszlatott rendjébl világra lökött apáca. Orbánné (az egykor önfeledt Szkalla lány) és Ilona (a korábban lelki békében élt Soror Glória). Vajon milyen szabályoknak és megszokásoknak kell engedelmeskedniük, s eközben mennyi lázadást, zabolátlanságot engedhetnek meg maguknak? A Macskajáték humor és tragikum egybekomponálásával az érett író remeke, a Glória hagyományosabb módon elmesélt, különös

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792505

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Glória/Macskajáték"

Glória/Macskajáték
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima