Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Natasha: Ben bilime ve gerçeklere inanan bir kzm. Kadere, aln yazsna, hele asla gerçeklemeyecek hayallere inanan biri deilim. Kalabalk bir New York sokanda tatl bir çocukla tanp ona âk olacak bir kz hiç deilim. Ailemin Jamaika'ya snr d edilmesine on iki saat kalmken hem de. Ona âk olmak hiç de bana göre deil.Daniel: Ben her zaman iyi oul, iyi örenci oldum. Ailemin beklentilerini karlamaya çaltm. Asla bir air ya da hayalci olamadm. Ama onu gördüümde tüm bunlar unuttum. Natasha beni kaderin olaanüstü planlar olduuna inandryor, ikimiz için de.Evren: Yaadmz her ey bizi tam da bu ana getirdi. Önümüzde milyonlarca gelecek var. Acaba hangisi gerçekleecek?"Hareketli ve merak uyandrc."Publishers Weekly"O kadar güzel kurgulanm ki."People Magazine"Heyecan verici ve nefes kesici."Booklist2016 National Book Ödülü FinalistiNew York Times, Yln En Göze Çarpan KitabBuzzFeed, Yln En yi Gençlik KitabPOPSUGAR, Yln En yi KitabPublishers Weekly, Yln En yi KitabKirkus Reviews, Yln En yi KitabNew York Public Library, En yi Gençlik KitabAmazon, Yln En yi Kitab

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie d'amore

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2017

Lingua Turco

EAN-13 9786059441155

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Güne de bir Yldzdr"

Güne de bir Yldzdr
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima