Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Güne'le Kaçamak Diyeti

Gune Aksus
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
1,27

Bakma, aslnda keyiflidir diyet yapmak!

Uzun süre diyet yapmaya çaltnz ve bktnz deil mi? Pazartesi günü diyete baladnz, perembe günü soluu kebapçda aldnz. Ya da bir pastanenin önünden geçerken, dayanamadnz girdiniz içeri. Sonra da müthi bir suçluluk duygusu Bu defa öyle olmayacak, artk ann tadn çkaracak, cannz istediinde yiyeceksiniz, sonra da kaldnz yerden devam edeceksiniz. Bu diyette yasak yok, son yok; "sonra" var.

Güne Aksüs size fazla kilolarnzdan kurtulmay; hiç aç kalmadan, gramd, kaloriydi uramadan, eski kyafetlerinizi bir kenara atmay ve aynann karsna geçip, kendinizden emin gülümseyerek "Vay be!" diyebilmeyi vaat ediyor.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 196

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 206

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Novus

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785994206

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Güne'le Kaçamak Diyeti"

Güne
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima