Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Goda grannar (lättläst)

Mattias Edvardsson - Niklas Lindblad
pubblicato da Bokförlaget Hedvig

Prezzo online:
10,22

Micke och Bianca lämnar storstan och flyttar med sina barn till ett lugnt villaområde i Skåne. Först verkar allt precis så perfekt som de har drömt om. Men när de lär känna sina grannar närmare kommer en obehaglig känsla smygande.

En dag blir Bianca påkörd av en granne och skadas allvarligt. Men var det verkligen en olycka? Polisen tvivlar och kanske Micke också.

Vad har egentligen hänt mellan grannarna innan bilolyckan? Och varför är det just Bianca som blir påkörd?

Goda grannar är en psykologisk spänningsroman om det farliga med att komma sina grannar för nära.

Bearbetad till lättläst av Pamela Jaskoviak.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bokförlaget Hedvig

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/11/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789179710774

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Goda grannar (lättläst)"

Goda grannar (lättläst)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima