Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Goddelijk 3: Verliefd

Josephine Angelini
pubblicato da Luitingh-Sijthoff B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
10,99

Verliefd (Goddess) is het derde en langverwachte slotdeel van de Goddelijk-trilogie van Josephine Angelini. Een zenuwslopend en episch avontuur dat je tot de allerlaatste pagina in zijn greep houdt. Eerder verschenen in deze serie Vervloekt (Starcrossed) en Verloren (Dreamless).

Verliefd (Goddess) is het derde en langverwachte slotdeel van de Goddelijk-trilogie van Josephine Angelini. Een zenuwslopend en episch avontuur dat je tot de allerlaatste pagina in zijn greep houdt. Eerder verschenen in deze serie Vervloekt (Starcrossed) en Verloren (Dreamless). Wanneer de goden door haar toedoen weten te ontsnappen van de Olympus, moet Helen zo snel mogelijk een manier vinden om hen opnieuw op te sluiten. Maar haar eens zo hechte vriendengroep ligt uit elkaar, dus hulp van hen hoeft ze niet meer te verwachten. En de goden zijn uit op een allesvernietigende oorlog waarbij niemand zal worden ontzien. Alsof dat nog niet erg genoeg is onthult het Orakel dat er een kwaadaardige Tyrant in hun midden is. Naast de dreigende oorlog komt Helen bovendien voor een onmogelijke keuze te staan: kiest ze voor Lucas, of Orion? `Strijd, verraad en romantisch vuurwerk creëren samen deze verslavende roman, die simpelweg verslonden móét worden.' The Guardian

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Fantasy e magia » Storie d'amore , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/10/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789024570089

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Goddelijk 3: Verliefd"

Goddelijk 3: Verliefd
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima