Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Goebbels titkárnje voltam

Brunhilde Pomsel - Thore D. Hansen
pubblicato da Európa Könyvkiadó

Prezzo online:
8,99

1911-ben Berlinben született egy kislány, aki sokra vitte: a Harmadik Birodalom propagandaminiszterének, Joseph Goebbelsnek a titkárnje lett. A mindennapi adminisztrációs feladatok ellátása mellett a német katonák halálozási statisztikáinak meghamisítása volt a munkája. A bukás után sem tanúsított megbánást, elhárította a személyes felelsségét a halálgépezetben elfoglalt szerepét illeten. Csak élete legvégén volt hajlandó interjút adni, melyben többször hangsúlyozta, hogy is úgy élt, ahogy a legtöbb német: nem tudott semmirl, mert nem akart tudni arról, ami nem rá tartozott. Ezért is lett az életébl készült dokumentumfilm címe Egy német sors. De vajon milyen tanulságokkal szolgálhat ma egy, a tetteiért felelsséget nem vállaló német gépírón életrajza?

A náci propagandaminiszter, Joseph Goebbels titkárnje több mint százévesen szintén nyilatkozott mindarról, amit Hitler közvetlen környezetében átélt. Kikötötte, hogy az interjú egy része csak halála után jelenhet meg, például arról a kényszerabortuszról, mellyel elvették a zsidó szerelmétl fogant gyermekét.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari

Editore Európa Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/04/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634059677

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Goebbels titkárnje voltam"

Goebbels titkárnje voltam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima