Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Golat Kalesi Tutsa - Anadolu'da Bir Zamanlar

smet Bertan
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,49

Belgesel yapmcs, yazar smet Bertan, gençler için Anadolu kültür tarihini anlatt ilk romannda, okurlar binlerce yl önceye, Anadolu kültür tarihinde önemli olaylara sahne olan Kapadokya'nn srad corafyasna götürüyor. Be cesur arkadan öyküsünü anlatrken, binlerce yl öncesine ilikin etkili ve baarl bir canlandrmay gözler önüne seriyor. Kapadokya'nn geçmite kalan renkli günlük yaamn her türlü eyadan yiyecek-içecee, yeralt kentlerinden enliklere, çarlardan dinsel yaplara kadar her yönüyle bir film gibi canlandran roman, sürükleyici kurgusu ve yaln anlatmyla kolay okunuyor; örencilerin tarih ve koruma bilincini gelitirirken, estetik duyarllklarn artryor.

Binlerce yl önce, Orta Anadolu'nun peribacalaryla biçimlenmi benzersiz corafyasnda, Beyaz Atlar Ülkesi'nde yaayan Kanutili be cesur arkadatlar. Güzel Muela'ya âk Kosra, usta biniciliinin yan sra yetitirdii atlarla ünlenmitir. Yapt boncuklar ve taklarla kadnlarn gözdesi olan irikym demirci utiyu, elinden her i gelen, becerikli ve güzel ula'ya tutkundur. ula'nn tembel aabeyi Puru'sa müzie. Ancak, komu Golat Satrab'nn mark olu Aryo, Kubaba enlikleri öncesinde be arkadan yaamn beklenmedik biçimde deitirir...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059405454

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Golat Kalesi Tutsa - Anadolu'da Bir Zamanlar"

Golat Kalesi Tutsa - Anadolu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima