Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gore je tiho

Gerbrand Bakker
pubblicato da Publishdrive

Prezzo online:
13,79

Blizanci Henk i Helmer, uvijek tim redom; Helmer je bio stariji, ali Henk je bio brži. Bili su nerazdvojni sve dok Henk nije pronašao Riet, i sve dok se automobil koji je Riet vozila nije survao u jezero. Na dan bratove smrti Helmer je po oevu nalogu napustio studij književnosti i na maloj obiteljskoj farmi poèeo život "s glavom ispod krave" - život koji mu nije bio namijenjen. No može li se vratiti život koji je bio tvoj, ali si ga propustio? Trideset pet godina poslije Helmer e ostarjela oca premjestiti u sobu na gornjem katu, a klupko gorine, strepnje i prijekora poet e se odmotavati kad ga u dom Van Wonderenovih još jednom donesu Riet i Henk - njezin osamnaestogodišnji sin.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532664935

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gore je tiho"

Gore je tiho
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima