Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jeg setter opp håret og finner frem ingrediensene til en bursdagskake med ananas, makroner og marsipanlokk. Ananas gir ham en god smak når jeg gir ham en blowjob, i motsetning til for eksempel asparges. Det må gjerne smake godt når jeg svelger. Jeg legger ananaskremen og makronene lagvis og stiller kaken til kjøling, strekker på meg og går ut på badet.` Novellen er utgitt i samarbeid med den svenske filmprodusenten Erika Lust. Formålet hennes er å skildre menneskets natur og mangfoldighet gjennom fortellinger om pasjon, intimitet, kjærlighet og lyst i en kombinasjon av sterke historier og erotisk komedie.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/09/2019

Lingua

EAN-13 9788726119640

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gratulerer, skatt - en erotisk novelle"

Gratulerer, skatt - en erotisk novelle
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima