Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Grenzeloos geluk

Saskia M.N. Oudshoorn
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
9,99

Wanneer Liv en Matthew een groot trouwfeest organiseren, zijn Kate en Laurens als beste vrienden en nieuw stelletje natuurlijk ook van de partij. Tijdens de romantische hotelovernachting die daarop volgt, besluit Laurens impulsief en ondanks zijn twijfels Kate ook ten huwelijk te vragen. Het hilarische vrijgezellenfeest dat vervolgens voor Laurens georganiseerd wordt, brengt echter onverwacht een heftige en onverwerkte periode uit zijn verleden tot leven. En terwijl dit gegeven hem volledig afleidt, slaat ook nog eens het noodlot toe bij Kate. Opeens ziet Laurens zich niet alleen geconfronteerd met een chaotisch verleden maar ook met een onzekere toekomst. Ten einde raad besluit hij te doen wat hij jaren daarvoor ook al eens deed: vluchten

Grenzeloos geluk is de opvolger van Recept voor geluk (2019) en Breekbaar geluk (2021).

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/04/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9781774533468

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Grenzeloos geluk"

Grenzeloos geluk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima