Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ny bog af E L James. Siden første bind i Fifty Shades-serien udkom, har tusindvis af læsere skrevet til E L James og spurgt, om hun ikke ville skrive historien set fra Christian Greys synsvinkel.

I den nye roman giver hun læserne mulighed for at opleve fortællingen på ny, men denne gang set med romanens intrigante og gådefulde mandlige hovedpersons øjne. Læserne kender Christian som en mand med fuld kontrol over alle aspekter i livet. Hans verden er pæn, disciplineret og ikke mindst tom - indtil det øjeblik, Anastasia Steele snubler ind på hans kontor. Hvad er det ved hende, som drager ham? Hvorfor har han så svært ved at glemme hende? Hurtigt bliver han hvirvlet ind i en malstrøm af følelser, han ikke kan forstå, men heller ikke kan modstå.

Pressen skriver:

»Vi finder ud af, hvad det præcis er ved Anastasia Steele, Grey ikke kan stå for, og vi kommer en smule tættere på at forstå Grey som det komplekse, multifacetterede mandfolk han er. Vinklen gør Grey mere interessant end de andre E. L. James-udgivelser.«
- Femina

»Bogen er perfekt til en weekend sviptur, man er godt underholdt og får et nyt syn på Christian og Anastasias komplicerede forhold.«
- Litteratursiden.dk

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Erotica » Rosa

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/09/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788763842945

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Grey"

Grey
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima