Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mi a kiemelked teljesítmény titka? Miért vallanak egyesek kudarcot, mások pedig miért sikeresek? Angela Duckworth amerikai pszichológus megmutatja, hogy a titok nyitja az ún. Grit-hatás. Ez az er akkor lép mködésbe, ha az elszántság, a kitartás, az állhatatosság és a szenvedély hosszú távú célokkal párosul.

Legyen szó diákokról, sportolókról, zenészekrl, cégvezetkrl, alkotómvészekrl vagy bármilyen egyéb hivatásról, a grit felfedezhet minden nagy teljesítményt elér ember életútjában. A szerz saját személyes élettörténetét felhasználva kutatási eredményekkel és érdekfeszít esettanulmányokkal mutatja be, hogy alapveten nem a szerencse és a veleszületett tehetség határozza meg lehetségeinket és teljesítményünket. Sokkal fontosabb tényez az akarater, a kitartás és az állhatatosság. A tehetséggel szemben ráadásul ezek fejleszthetk.

Miért számít kétszer annyit az erfeszítés, mint a tehetség?
Hogyan hozhatjuk mködésbe a Grit-hatást az IQ-nktól és a körülményeinktl függetlenül?
Hogyan élvezhetjük egy életen át mindazt, amit csinálunk?
Hogyan válhat a gyakorlás szenvedés helyett örömforrássá?
Mi tesz jót a gyereknek: a szeret támogatás vagy magas elvárások?

Angela Duckworth könyve megmutatja, hogyan gyzhetjük le saját korlátainkat, hogyan hozhatjuk ki magunkból a legjobb teljesítményt, és miként emelkedhetünk ki az átlagból.

Dettagli down

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/04/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634337713

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Grit"

Grit
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima