Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Grønlandske problemer

Peter Freuchen
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

Opdagelsesrejsende Peter Freuchen tog på sin første tur til Grønland i 1906. Her var han næstyngste medlem. Sidenhen blev det til adskillige andre ekspeditioner til landet - ofte sammen med den berømte polarforsker Knud Rasmussen. Han nærede en stor kærlighed til det grønlandske folk og peger i dette værk på en række af de problemer, der truede dem.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Peter Freuchen (1886-1957). Dansk forfatter og journalist. Skrev især om sine mange ekspeditioner som opdagelsesrejsende, blandt andet sammen med Knud Rasmussen, med hvem han i 1910 etablerede en udforskningsstation i Thule. Peter Freuchens ekspeditioner gik som oftest til de hårdføre og endnu uudforskede arktiske områder, men i 1935 besøgte han tillige Afrika. Hans forfatterskab er bredt og strækker sig fra rejseskildringer til romaner og selvbiografiske værker - gennemsyret af stor passion.

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2013

Lingua Danese

EAN-13 9788711616994

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Grønlandske problemer"

Grønlandske problemer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima