Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Grænsen

"Som en krydsning mellem The Godfather og Krig og Fred."

The New York Times

USA har ført krig mod Mexicos narkokarteller i mere end 40 år - i Mexico. Nu er krigen kommet hjem

Hvad stiller man op, når grænserne flyder sammen? Når man ikke længere ved, hvilken side man står på?

Art Keller har befundet sig i frontlinjen i USA's længstvarende konflikt nogensinde i mere end 40 år.

Hans kompromisløse, men succesfulde, jagt efter at fange verdens mest

magtfulde, velhavende og dødbringende narkogangster, lederen af Sinaloa-kartellet, Adán Barrera, har kostet ham de mennesker, han elsker - og en god bid af hans sjæl.

Efter at have arbejdet i felten som agent får Keller nu en nøglerolle i de Forenede Staters nye strategi i krigen mod den illegale narkohandel, The War on Drugs, og det går hurtigt op for Keller, at kartellet ikke har tabt i styrke ved at miste Barrera. Hvor fjenden blev nedkæmpet, rejste sig blot nye krigsherrer, som nu skaber endnu mere kaos og lidelse i hans elskede Mexico.

Og ikke nok med det, så vokser heroinepidemien i USA.

I kampen for at stoppe epidemien omringes Keller af fjender - mænd, der ønsker at dræbe ham, politikere, der vil ødelægge hans ry, og, værst af alt, en korrupt administration, der samarbejder med de narkotikaforhandlere, han forsøger at bekæmpe. Art Keller er ikke kun i krig med kartellerne, men også med sit eget land.

Don Winslow er født i New York og bor nu i Californien. Han har tidligere arbejdet som journalist og privatdetektiv, og han har udgivet kritikerroste romaner i knap 30 lande. Ridley Scott har købt filmrettighederne til Styrken, som blev udgivet af HarperCollinsNordic i 2018, og Winslows seneste roman, Grænsen, er ligeledes solgt til filmatisering med samme instruktør. Grænsen er tredje og selvstændige bind i Don Winslows trilogi om krigen mod narkotika.

Winslow har vundet et hav af priser, herunder the Raymond Chandler Award, LA Times Book Prize, the Ian Fleming Silver Dagger og den danske Palle Rosenkrantz-pris.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Harpercollins Nordic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/11/2019

Lingua Danese

EAN-13 9789150792102

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Grænsen"

Grænsen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima