Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap

Annie Barrows - Mary Ann Shaffer
pubblicato da Brombergs Bokförlag

Prezzo online:
8,80

Januari 1946: London är pa väg att aterhämta sig efter kriget och författaren Juliet Ashton funderar över sin nästa bok. Sa far hon en dag ett brev fran en man hon aldrig träffat, Dawsay Adams fran ön Guernsey i Engelska kanalen som under kriget varit ockuperad av nazisterna. Adams har hittat Juliets namn pa försättsbladet till en bok av Charles Lamb och nu undrar han om hon känner till fler böcker av samme författare.

Juliet och Dawsey Adams börjar brevväxla. Han berättar om öns läsecirkel, Guernseys litteratur- och potatisskalssällskap, och snart har Juliet inlett brevväxling med flera av läsecirkelns medlemmar. Hon fängslas sa av deras öden och berättelser om livet pa ön att hon bestämmer sig för att aka dit. En resa som kommer att förändra hennes liv.

Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap kan läsas och uppskattas av alla. Mary Ann Shaffer har skapat en underbar samling karaktärer som man efter läsningens slut känner att man gärna hade umgatts mer med.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Brombergs Bokförlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/08/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178090068

0 recensioni dei lettori  media voto 1  su  5

Scrivi una recensione per "Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap"

Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima