Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Guldets forbandelse

ULF NILSSON
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

Jeg er alene med spøgelser og tyve i den gamle borg. Tyven er mig selv, og spøgelserne er mine egne tanker, som jeg ikke kan få styr på.

Jeg tager guldmønten op af lommen. Den skinner i det svage lys. BRVTVS. Brutus ser vred og arrig ud.

Hvorfor stjal jeg ham? Hvad var det som gjorde, at i det samme øjeblik jeg fik en værdifuld guldmønt, så forvandledes jeg fra en almindelig skoledreng til en tyv?

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788702250541

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Guldets forbandelse"

Guldets forbandelse
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima