Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ha összetörsz, megmentelek" Még csak huszonegy éves vagyok, de már selejtes áru lettem. Mindenki ribancnak tart. Csdtömeg vagyok. Amióta az eszemet tudom, én vagyok a tökéletes családom fekete báránya. Lefújtam az esküvmet William Bailey-vel, az egyetlen férfival, aki úgy gondolta, hogy érdemes tördni velem. Egy év telt el azóta, és most arra készül, hogy feleségül vegye a testvéremet. Amíg meg nem kérem, hogy ne tegye
Ha összetörsz, megtalállak" Asher Logan olyan férfi, aki látja a repedéseket az álarcomon, és egyáltalán nem akarja helyrehozni az életemet. Asher azt szeretné, hogy hagyjam abba a bujkálást, és ne színleljek tovább. Asher le akarja rombolni a védfalaimat. De akkor el kell árulnom neki a mocskos titkaimat, és meg kell bocsátanom a vétkeit.

A múlt mázsás teherként nehezedik rám, nekem pedig el kell döntenem, melyik férfit választom: azt, amelyik egyben tart, vagy azt, amelyik megengedi, hogy összetörjek?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Pioneer Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/12/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155435577

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gyógyits meg"

Gyógyits meg
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima