Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gyilkolni könny

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,61

Nem, nem, fiatalember, ebben téved. Gyilkolni könny" - ezzel zárja Miss Pinkerton a falujában történt titokzatos halálesetekrl szóló beszámolóját, amit utastársának, a gyarmatokról hazatért egykori rendrnek, Luke Fitzwilliamnek mesél. Az ids hölgy épp a Scottland Yardra igyekszik, hogy bejelentést tegyen, és ezzel megakadályozza a következ kiszemelt áldozat, Humbleby doktor halálát. Fitzwilliam nem veszi komolyan a történetet mindaddig, amíg a másnapi újságban meg nem látja, hogy Miss Pinkertont elgázolta egy autó. Luke-ból a kétely szikrája is eltnik, amikor egy héttel késbb a Timesban John Edward Humbleby gyászjelentését olvassa. Ekkor hirtelen eszébe jut az ids hölgy eddig képzelgésnek vélt intelme - a gyilkost elárulhatja a tekintete" -, és elhatározza, hogy a végére jár a Wychwood-under-Ashe-ben történt szokatlan haláleseteknek.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634795070

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gyilkolni könny"

Gyilkolni könny
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima