Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gyilkosság a paplakban

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,38

Ha valaki netán meggyilkolná Protheroe ezredest, ugyancsak nagy szolgálatot tenne az emberiségnek" - jegyzi meg Mary St. Mead szelíd papja hússzeletelés közben. Igazán meggondolatlan kijelentés ez egy anglikán lelkésztl, flegmivel néhány órával késbb az ezredest holtan találják - a paplak dolgozószobájában! Ahogy azonban Miss Jane Marple, a minden lében kanál vénkisasszony rámutat, szinte az egész falu érdekelt lehetett Protheroe id eltti elhalálozásában.

De vajon ki volt a tettes? És ki az a titokzatos, elegáns hölgy, aki nemrég bukkant fel az isten háta mögötti faluban, és miben mesterkednek k ketten a jó Haydock doktorral? Megannyi rejtély, de Miss Marple hathatós segítségével a rendrség végül minden szálat felgöngyölít.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/07/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634791812

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gyilkosság a paplakban"

Gyilkosság a paplakban
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima