Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gözlüümü Nerede Braktm?

Martha W. Lear
pubblicato da Butik

Prezzo online:
1,09

Hafzanz eskisi kadar iyi deil. nsanlarn isimlerini, söylemek üzere olduunuz eyi veya mutfaa gitme nedeninizi unutuyorsunuz. Sk sk anahtarlarnz, cüzdannz, gözlüünüzü, Yaplacak ler listenizi nerede braktnz unutuyorsunuz. Ve bu sizi endielendiriyor...
Ödüllü gazeteci Martha W. Lear bu kitapta bu tür unutkanl, neden ve ne zaman ortaya çktn ve bu konuda neler yaplabileceini anlatyor. Tannm nörobilimci, psikolog ve evrim biyologlarnn yan sra arkadalar ve yabanclarla onlarn hafza kayplar üzerine yapt görümeleri aktaryor.
Beyin tarama çalmalarndan elde edilen çarpc yeni bulgular çounlukla elenceli hikâyelerle birletiren Lear, hafza kaybnn her yönünü, erkek ve kadn hafzas arasndaki farklar, unutmaya meyilli olmamzn nedenini ve hafzay güçlendirme konusunda yaplacak eyleri anlatyor.

e-Kitap:

Sayfa Says: 202

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785857631

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gözlüümü Nerede Braktm?"

Gözlüümü Nerede Braktm?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima