Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

HET STENEN MONSTER

Johan Stoltink
pubblicato da Het Stenen Monster

Prezzo online:
4,99

Wonen in een vrij land. Een rechtssysteem dat soms hapert maar waar een eenling als het er echt op aan komt op vertrouwen kan.

Gezag leer je jong te aanvaarden maar je bent niet blind en als tiener leer je kritisch te zijn en sluit je je niet af voor onvolkomenheden.

De volwassene leert effectief te reageren tegen onrechtvaardigheid en onvolkomenheden in de maatschappij langs oude beproefde wegen.

Een vader wordt op de proef gesteld, oude waarden lijken voor hem niet langer te bestaan.

Dit verhaal handelt over het ontwaken uit de droom dat iedereen gelijk is en dat allen er zijn voor een.

Wat kan je als mens tegen het monster dat rechtvaardigheid laat buigen voor willekeur.

Dit non-fictie verhaal begint als een thriller en lijkt te eindigen in wanhoop maar het verandert een naamloos individu tot een schrijver in wording op zoek naar andere wegen.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "HET STENEN MONSTER"

HET STENEN MONSTER
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima