Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het zevende deel van de Josie Quinn-serie

In het licht van de ochtendschemering ligt het jonge stel op hun rug bij het uitgedoofde kampvuur, hun handen in elkaar geklemd. Hun ogen zijn open, maar hun hart is koud...

Nadat een parkwachter de lichamen van Valerie en Tyler Yates vindt, is rechercheur Josie Quinn snel ter plaatse. Josie vermoedt dat er meer speelt dan alleen een accidentele vergiftiging en ze heeft gelijk: iemand stak een grof gesneden halsketting in Valeries keel voordat ze stierf. En er wordt een derde slaapzak ontdekt: is er nog iemand bij het kampvuur geweest? Was het een fortuinlijke ontsnapping? Een vermist slachtoffer? Of een verdachte op de vlucht? Het vinden van deze persoon is de sleutel tot het onderzoek...

Op zoek naar deze persoon stuit Josie op een boerderij die diep in het bos verborgen ligt. Daar ontmoet ze een jong meisje met bange ogen en verbonden polsen dat meer weet dan ze zegt. Maar de volgende dag wordt ze dood aangetroffen, verstikt met een halsketting die Josie bekend voorkomt.

In de pers:

'Een spannend en goed geschreven verhaal met een ijzersterk hoofdpersonage. Allemaal snel deze thriller lezen!' ***** Libris.nl

'Een boek waarvan het hart van een thrillerlezer sneller gaat kloppen.' **** Vrouwenthrillers.nl

'Een razendsnel verhaal met een heerlijk kick-ass hoofdpersonage. Ik heb het ademloos uitgelezen.' Angela Marsons

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789402323399

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Haar koude hart"

Haar koude hart
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima