Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ez egyáltalán nem az hibája. Ha viszont most megölöm, miközben tehetetlenül hever elttem a földön, az igenis az én hibám lesz. Ezzel a bnnel pedig nem fogok tudni együtt élni."

A Katmere tanárait és diákjait elrabolták, közeleg a háború. Az elmúlt évezredek legpusztítóbb, legvéresebb háborúja, amely a természetfeletti lények uralma alá hajtaná az emberiséget, és Cyrust az egész bolygó teljhatalmú urává tenné. Egy háború, amelyre nincsenek felkészülve, egy véres sakkjátszma, amelynek nem ismerik a szabályait. Mégis mit tehet egy tucat tinédzser, hogy mindezt megakadályozza?

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Cartaphilus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/11/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632668932

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hadakozás"

Hadakozás
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima