Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Valami nagy dolog lehet készülben, hiszen a házban a Zóna összes szelleme összegylt, mindazok, akik valaha is elérték a Kívánságteljesítt, és túlélték ezt a találkozást. Mosómedvéék menekülésbe fognak a Mocsár széle felé, és közben hallják, hogy a házat valami ismeretlen er semmisíti meg mögöttük, valószínleg a szellemekkel együtt. A késbbiek során kiderül, hogy ez az er kifejezetten ket üldözi. Honnan ered ez az ismeretlen er? Miért üldözi ket? És vajon sikerülni fog elmenekülni elle?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155628962

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hadmveleti Zóna"

Hadmveleti Zóna
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima