Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Halál a Níluson

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,08

Sétahajókázás a Níluson, egy minden kényelemmel felszerelt gzhajó fedélzetén, elegáns és izgalmas társaságban: tökéletes lehetség a kikapcsolódásra, akár mézesheteit tölt, szerelmes ifjú leány, akár zsémbes, gazdag öregasszony - vagy épp sokat látott, briliáns magándetektív az utazó.

A csöndes, enyhe egyiptomi nyáréjszaka békéjét azonban pisztolylövés döreje zúzza szét. Bár az áldozat túléli a merényletet, a kéjutazás légkörét a forrongó szenvedélyek és a hideg gyanakvás igencsak megrontja. Hercule Poirot, a legendás nyomozó nem tehet mást: kis szürke agysejtjeit az si Egyiptom misztériumainak megfejtése helyett a bntett felderítésének szolgálatába állítja

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/06/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634791454

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Halál a Níluson"

Halál a Níluson
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima