Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Halál a mulatóban

Volker Kutscher
pubblicato da General Press Könyvkiadó

Prezzo online:
9,75

1932 júliusa. A berlini rendrség megoldhatatlan rejtéllyel szembesül: egy halott férfit találnak egy mulató teherliftjében, aki minden valószínség szerint ott fulladt meg. Gereon Rath felügyel nem örül, amikor megkapja az ügyet, ugyanis épp elég gondja van enélkül is. A várost rettegésben tartó bérgyilkos utáni nyomozása holtpontra jutott, a nagy szerelme, Charlotte pedig szintén a gyilkossági osztályon kezd el dolgozni, ami tovább bonyolítja az egyébként sem egyszer kapcsolatukat. A liftben talált holttest minden jel szerint egy sorozatgyilkos áldozata lett, és a nyomok a lengyel határ környékére vezetnek, ahol Rath egy idegen világba csöppen, és nemsokára egy régóta rzött titokra bukkan.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore General Press Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634525264

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Halál a mulatóban"

Halál a mulatóban
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima