Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Siden tyskerne arresterede det danske politi i september 1944, har Poul Bjørner levet under jorden, og hen over vinteren har han og kollegerne i den illegale politigruppe travlt. Stikkerne og kollaboratørernes aktiviteter skal dokumenteres, sa man er klar den dag, regnskabet skal gøres op. Bl.a. huserer der pa Østerbro en etbenet frikorpsmand, som kaldes Haltefanden. Han ligger i evig krig med gadens unger, som raber "stikker" efter ham, og Bjørners gruppe holder et vagent øje med ham.Samtidig far Bjørner brug for al sin erfaring som kriminalbetjent, da lederen af en illegal vabenrute myrdes, og undersøgelserne fører langt ind i Frihedsradets ledelse.Men i løbet af foraret skærpes kampen mellem besættelsesmagten og modstandsbevægelsen, og en dag mærker Bjørner en pistol i nakken ledsaget af de skæbnesvangre ord: "Hände hoch!" Sidste bind i serie fra besættelsestidens Danmark. Alle bind kan læses uafhængigt. Serien er fiktion, men bygget over virkelige begivenheder, og bøgerne er af anmeldere og læsere blevet berømmet for deres autentiske skildringer og atmosfære. En kollega skrev til mig: "Min mormors købmandsforretning er med!" Et stykke danmarkshistorie som bør appellere til alle læsere af stof fra 2. verdenskrig og besættelsen.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Politica e Società » Servizi sociali e Criminologia » Servizi d'emergenza (Ambulanze, Vigili, Polizia, Protezione civile¿)

Editore People's

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/03/2012

Lingua Danese

EAN-13 9788771087239

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Haltefanden"

Haltefanden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima