Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Halu 1: Kuherruskuukausi - eroottinen novelli

Malva B
pubblicato da Saga Egmont Finnish

Prezzo online:
0,00

"Le Glamourin sinkkuosasto on suunniteltu kuin seksiviestiksi, jossa on erillisiä pysähdyspaikkoja. Ilma on niin täynnä testosteronia, että sitä voi melkein koskettaa. On lämmin. Ensimmäinen pysäkki muodostuu mustaksi maalatusta kovalevystä, jossa on erikokoisia reikiä. Toiselta puolelta miehet työntävät munansa reikään; toisella puolella naiset imevät munaa. " Julie ja Jonathan yrittävät piristää kuherruskuukauttaan ja seuraavat Joséta nudistikylään, seksiklubille ja swingereiden juhlaan Cap d¿Agdessa. Alun ujous haihtuu nopeasti, kun he tutkivat eroottista lomakohdetta kuin teemapuistoa ja löytävät kaikki lihalliset halut... Malva B. on ruotsalaisen eroottisten novellien kirjoittajan pseudonyymi. Ruotsissa hänen tarinansa ovat erittäin suosittuja, ja ne ovat ensimmäistä kertaa luettavissa suomeksi.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/08/2021

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726538786

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Halu 1: Kuherruskuukausi - eroottinen novelli"

Halu 1: Kuherruskuukausi - eroottinen novelli
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima