Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Halu 5: Kolmen kimppa - eroottinen novelli

Malva B
pubblicato da Saga Egmont Finnish

Prezzo online:
0,00

"Morten ympäröi Lenen kehollaan. Lenen vatsa tykyttää. Pauhuu. Hän vangitsee Mortenin kädet. Palmikoi omat sormensa tämän sormien ympärille ja ojentaa niitä tämän pään yläpuolelle, kun tämä kumartuu eteenpäin. Morten nostaa ylävartaloaan. Nussii häntä nopeammin. Kovempaa. Aivan kuten Knutkin. He eivät anna Lenen pinnata. Ei taukoja. Ei nyt." Lene on fantasioinut kolmen kimpasta jo niin kauan, ja nyt se on vihdoin tapahtumassa. Vaikka Lenen poikaystävä epäröi aluksi, hän innostuu ajatuksesta nopeasti ystävänsä kanssa ¿ he tunkeutuvat Leneen valloittavat yhdessä hänen vartalonsa. Malva B. on ruotsalaisen eroottisten novellien kirjoittajan pseudonyymi. Ruotsissa hänen tarinansa ovat erittäin suosittuja, ja ne ovat ensimmäistä kertaa luettavissa suomeksi.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/08/2021

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726538748

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Halu 5: Kolmen kimppa - eroottinen novelli"

Halu 5: Kolmen kimppa - eroottinen novelli
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima