Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Halu 6: Horisontaalisia ja vertikaalisia kavereita - eroottinen novelli
Halu 6: Horisontaalisia ja vertikaalisia kavereita - eroottinen novelli

Halu 6: Horisontaalisia ja vertikaalisia kavereita - eroottinen novelli

Malva B
pubblicato da Saga Egmont Finnish

Prezzo online:
0,00

"Kumarrun eteenpäin ja tunnen, kuinka Davidin terska etsiytyy anukseeni. Pidän kättäni hänen reidellään. Säätelen vauhtia. Syvyyttä. Jonathan nylkyttää. Kovempaa. Nopeammin. Otan hänen tukastaan kiinni. Tunnen, kuinka laajenen. Kuinka haluan saada heidät molemmat. Nyt. Päästän käteni Davidin reideltä ja tartun hänen takapuoleensa. " Julia ja Jonathan jatkavat sinkkumaailman tutkimista, nyt Ruotsissa swinger-ystäviensä Deen ja Davidin kanssa. Dee ja David ovat enemmän kuin valmiita auttamaan pariskuntaa saamaan, mitä he haluavat. Mutta mitä tapahtuu, kun he esittelevät naistenmies Josén heidän sinkkuystävälleen? Onko lopputuloksena sydänsurua vai ryhmäseksiä? Malva B. on ruotsalaisen eroottisten novellien kirjoittajan pseudonyymi. Ruotsissa hänen tarinansa ovat erittäin suosittuja, ja ne ovat nyt ensimmäistä kertaa luettavissa suomeksi.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Audiolibro

Pubblicato 19/10/2021

Lingua Finlandese

EAN-13 9788728060889

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Halu 6: Horisontaalisia ja vertikaalisia kavereita - eroottinen novelli"

Halu 6: Horisontaalisia ja vertikaalisia kavereita - eroottinen novelli
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima