Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

London egyik felkapott éttermében egy biciklisfutárnak öltözött merényl fejenként három lövést ereszt bele Conradba és exbarátnjébe, a felfutóban lév modell-színészn Lilybe. Miután magához tér a kómából, Conrad arra teszi fel az életét, hogy rájöjjön: ki és miért akarta Lily halálát. Mindeközben pedig rákényszerül, hogy alapjaiban újraértékelje a kapcsolatát a nvel - és a világgal.

A Halvaboncolás egyszerre fordulatos krimi és bosszúdrámába oltott gyilkos szatíra; hátborzongató, mégis mulattató látlelete mindannak, ahogyan itt és most erszakról, nemiségrl, hírnévrl, szépségrl és sikerrl gondolkodunk. Shakespeare drámáiról már nem is beszélve.

Részlet a regénybl:

Valami történt. Abban a pillanatban, ahogy Lily anyja elment, hirtelen újra mködésbe léptek a régi érzelmeim. Megint rádöbbentem, mit mveltek Lilyvel. Borzalmas dolgot mveltek vele, és félig-meddig - már ami a dolog sikertelen, elfuserált felét illeti - velem is. Porszem voltam a gépezetben, még akkor is, abban a folyamatban is, ami az életem kioltására irányult. Korábban az élet megsznését egyfajta tökéletességként képzeltem el. Halál. Pont. Most visszakaptam az érzelmeimet, de ezek nem lettek kevésbé zavarosak. Mintha mocskos vízesésbe zuhantam volna - teli szilárd tárgyakkal, karokkal, fejekkel, melyek az én fejemnek és az én karomnak ütköztek. A kripta tartalmát rám öntötték, de nem egyesével, hanem egyszerre az egészet. Lily felboncolt teste - szétdarabolva - benne volt ebben a mocskos zuhatagban."

Toby Litt (1968) angol író, szerkeszt, dalszövegíró, jelenleg a londoni Birkbeck Egyetemen tanít kreatív írást. 2003-ban a Granta magazin a húsz legtehetségesebb fiatal prózaíró közé választotta. Regényeiben a legkülönfélébb mfajokkal és témákkal kísérletezik. Könyveit ábécésorrendben írja, jelenleg az M betnél tart. A Halvaboncolás (Corpsing) a harmadik regénye.

A szerztl korábban megjelent magyarul: Gátlástalanok klubja (Beatniks), 2004

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/06/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634330141

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Halvaboncolás"

Halvaboncolás
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima