Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy hajnali órán holtan találják a kölni kereskedasszony, Alyss férjét, Arndt van Doornét. A holttest mellett öntudatlanul ott fekszik a köszörsmester, Mats. A nyomozással megbízott, sajátos eljárást követ ülnök szerint egyértelm, ki követte el a gyilkosságot, noha a gyanúsított nem emlékszik semmire. Alyss és testvére, Marian azonban hisznek barátjuk ártatlanságában, ezért elhatározzák, hogy kiderítik az igazságot. A nyomozás elrehaladtával egyre több a megválaszolatlan kérdés és a lehetséges gyanúsított. Vajon mi dolga volt Kölnben a városból kitiltott Arndtnak? Hogyan került az elkábított Mats a gyilkosság helyszínére? Miért áll az ülnök érdekében, hogy több bizonyítékról tudomást se vegyen? Mindeközben Alyss háznépének élete tovább bonyolódik: újszerelmek szövdnek, eljegyzések és házasságok köttetnek, egyesek útra kelnek, mások hazatérnek És végre az asszony eltt is felsejlik a boldog jöv reménye. Andrea Schacht (A kölni rejtély, Hozomány, A sólyom visszatér) regényfolyamának negyedik részében Alyss váratlan eseményekkel, saját érzelmeivel, st egy titokzatos hódolóval is kénytelen szembenézni.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436223

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hamis büszkeség"

Hamis büszkeség
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima